001_ALTA_QUOTA_2017-TRIGONA .docx

002_ALTA_QUOTA 2017_COMUNICATO_BASE.docx

ALTA_QUOTA_2017_COMUNICATO_FINALE.pdf

AQ2017_InvitoCS.pdf

AQ_Venuti_Trigona_Rainer_Pagnoni.jpg

Foto_alta_quota_2017.zip